Felhasználási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.mugyanta-bolt.hu  weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Céginformációk

Szolgáltató neve: Ablonczy Vegyitermék Technikai Kft.

Képviselője: Ablonczy Attila ügyvezető

Székhely: 3533 Miskolc, Mexikó-völgy hrsz 01017

Telephely: 3533 Miskolc, Mexikóvölgy u. 1-3.

Telefonszám:+36 46 530 407, +36 70 9431-146

Fax:     +36 46 530 406

E-mail: ablonczy@ablonczy.hu

Cégjegyzékszám: 05-09-008467

Adószám: 12522291-2-05

Statisztikai számjel: 12522291-4690-113-05

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Tárhely szolgáltató elérhetősége:

Telefon: +36 1 789 2 789

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

 A honlapon folytatott tevékenység

 Az Ablonczy Vegyitermék Technikai Kft. által gyártott műgyanta termékek, üvegszál-paplan és üvegszál-szövet forgalmazása.

Felhasználási feltételek

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetített módon ne sértse.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Vásárlók adatainak kezelése

A webáruházban megadott adatait kiemelt biztonsággal kezeljük, és Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Vásárlóinknak meg kell adniuk személyes adataikat (név, adószám, cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük be. Ügyfélszolgálatunk az Ön által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben felvegye Önnel a kapcsolatot. Amennyiben a megadott adatokban hibát, vagy hiányosságot észlel, kérjük, jelezze azt ügyfélszolgálatunknak. Az Ablonczy Kft. tiszteletben tartja és védi a honlapjára látogatók adatait. A rendelkezésünkre bocsátott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük. Azokat semmilyen körülmények között nem adjuk tovább, nem tesszük hozzáférhetővé, nem hozzuk nyilvánosságra (kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség, illetve a postai vagy futárszolgálat részére a kiszállításhoz szükséges adatokat).

A honlapon történő vásárlás 

A rendelés menete

A webáruházunkban a vásárlásnak feltétele a felhasználó regisztrációja, melynek célja a vásárlás, számlázás és szállítás egyszerűbbé tétele, valamint az áruház egyedi ajánlatainak igénybe vétele.

NAIH szám: NAIH-90713

A megadott szállítási és statisztikai adatokat személyes információként kezeljük. A megrendelés optimális teljesítéséhez szükséges szállítási adatokat kizárólag a futárszolgáltató felé közvetítjük.

Bejelentkezést követően van lehetőség megrendelés leadására, a felhasználó megtekintheti és módosíthatja az adatlapján található információkat. A szállítási adatokban történt változásokat kérjük még vásárlást megelőzően rögzítse.

Termékek válogatása, keresése

A termékek termékcsoportokba vannak kategorizálva, hogy megkönnyítsük a válogatást. Ezeken belül alcsoportok segítségével navigáljuk a látogatót a webáruházon belül. Gyors szűrést építettünk be, mely segítségével név alapján rákereshető a kívánt termékre.

Termékinformációk

Minden termék mellett megtalálható a neve, cikkszáma, ára, a színvariációk és méretek. Rövid leírásban feltüntetjük a termék tulajdonságait,  jellemzőit.

Termék kiválasztása, kosár

A megvásárolni kívánt termék mellett lévő a kosárba ikonra kattintva tehetjük a terméket a kosárba. Ekkor megjelenik kosár tartalma című lista, mely tartalmazza az addig kiválasztott terméket (-ket), annak egységárát és a rendelés totál értékét. A vásárolni kívánt mennyiséget itt még lehet növelni vagy csökkenteni, törölni a terméket a kosárból illetve folytatni a vásárlást.

2001. évi CVIII. tv. 6. § (2) bek.: (2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

+: 5. § (1) A szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

  1. c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
  1. § (1) A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználó 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A szerződés tárgya 

A szerződés tárgya az Ablonczy Kft. webáruházában megjelenített termékek. A termékek tulajdonságait, jellemzőit, képeit a termékhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Ablonczy Kft nem iktatja (utóbb nem hozzáférhető).

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. a megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre VAGY A szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

Számla 

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki melyet szállításkor ad át felhasználó részére.

Árak 

A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára azaz ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszaigazoló e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Csomagolóanyagok esetében a feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák a kapcsolódó termékdíjat és a környezetvédelmi díjat.

Fizetés 

  • Előreutalás
  • Utánvét
  • Készpénzzel a helyszínen

Az előre pontosított végösszeget a futárszolgálatnak készpénzben kell kifizetni az áru átvételekor. A számlát az áruról és a szállítási költségről a futár adja át Önnek az áruval együtt. Ettől eltérő fizetési módok alkalmazása (pl. előreutalás, átutalás) kizárólag a vevő és az eladó előzetes egyeztetése esetén valósítható meg. A meghiúsult kiszállításból eredő károkat, amennyiben ez az Ön hibájából történik, annak mindennemű költségeit Önnek kell megtérítenie.

Szállítási és teljesítési feltételek

Kiszállítást csak magyarországi címre tudunk teljesíteni.

Az Ablonczy Kft. a Webáruházban megvásárolt termékeket raktárkészlet függvényében 2-4 munkanapon belül küldi el.

Kivéve, ha az adott terméknél más szállítási határidő van feltüntetve. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 7 és 15 óra között történik

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy e-mailen visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Készletünk folyamatosan változik, ezért előfordulhat, hogy a weboldalon szereplő termék éppen nincs készleten és megrendelését nem, vagy csak részben tudjuk teljesíteni. Természetesen ilyenkor e-mailben értesítjük Önt és egyeztetjük rendelését.

Webáruházunk megrendeléseit hétfőtől-péntekig teljesíti.

A megrendelt termékek kézbesítését munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban  az Indián-Sped Kft. futárszolgálat végzi.

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként olyan címet kérünk megadni ahol át tudják venni és ki tudják fizetni az árut.

Kérjük, mindig adja meg (mobil)telefonszámát, hogy a futár egy esetleges sikertelen kézbesítéskor tudjon Önnel egyeztetni az átvételről. Sikertelen kézbesítés esetén előfordulhat, hogy a megrendelést nem a visszaigazolt munkanapon, hanem a futárral egy előre leegyeztetett időpontban fogja megkapni.

Szállítási díjak

Termék                                  Ár/csomag

5 kg-ig                                      7.842 Ft

10 kg-ig                                    9.107 Ft

20 kg-ig                                    10.118 Ft

30 kg-ig                                    10.371 Ft

40 kg-ig                                    13.913 Ft

  • 40 kg súlyhatár felett kérjük keresse munkatársunkat.

A feltüntetett szállítási árak tartalmazzák a 27%-os mértékű ÁFA -t.

Bizonyos, nem veszélyes termékeket a GLS futárszolgálat szállít, melyről tájékoztatást telefonon kaphat a vásárló. Valamint a visszaigazoló e-mail-ben fel lesz tüntetve az aktuális szállítmányozó cég.

Utánvét esetén további készpénz kezelési költséget számítunk fel, az áru nettó értéke alapján, az alábbiak szerint:

Utánvét díja:

1155 Ft + ÁFA. Maximális rendelési érték 150.000 Ft.

A szállítást az Indián Sped Kft. Futárszolgálat  végzi.

 

Telefonszám és e-mailcím megadása nélkül a megrendelést nem áll módunkban teljesíteni!

Szállítási feltételeink változtatási jogát fenntartjuk!

Személyes átvétel

Az áruházunk 3533 Miskolc Mexikóvölgy u. 1. alatt található, ahol előzetes (telefonos, vagy email útján történő) egyeztetés után átvehetők a termékek. Ebben az esetben szállítási költséget nem számítunk fel. Áruházunkhoz a térképet itt találja.

Sérült csomag

 

Kérjük, hogy az árut kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni. Ha olyan sérülést tapasztal a csomagoláson, mely a benne lévő áru károsodására utal, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban térítésmentesen cserélni a küldeményt. Ha sérülést tapasztalnak, kérjük haladéktalanul lépjenek ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba az ablonczy@ablonczy.hu  e-mail címen vagy a +36 70 9431-146 telefonon. Megértésüket köszönjük.

Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete

 Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat –mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztóelállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:

– Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások ingadozásoktól függ.

– Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

– Ha az építőanyag terméket kibontotta vagy felhasználta. 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltatót a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Szavatosság

Termékgarancia (szavatosság, jótállás)

Az Ablonczy Kft. szavatosságot ad minden termékre. A termék szavatossági ideje a termék címkéjén kerül feltüntetésre. A szavatossági csere csak a termék rendeltetésszerű használata esetén lehetséges. A szavatosság minden esetben az eredeti számlával érvényesíthető, ezért azt mindenképp meg kell őrizni a szavatosság ideje alatt! Az eredeti számla hiányában a szavatossági reklamációt nem áll módunkban teljesíteni.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Ablonczy Vegyitermék Technikai Kft.

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 638.

Telefonszám:  +36 70 9431 146

E-mail cím:     ablonczy@ablonczy.hu

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a termékekkel, a weboldallal, a vásárlás folyamatával, a fizetés folyamatával, szállítással, fogyasztói jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésük, kifogásuk van, úgy az alábbi elérhetőségeken állunk vásárlóink rendelkezésére.

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztói jog gyakorlásával kapcsolatos írásbeli nyilatkozataikat (pl.: reklamáció, egyéb igénybejelentés, stb.) az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Ablonczy Kft.
Székhely: 3533 Miskolc, Mexikó-völgy hrsz. 01017
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 638.
E-mail cím: ablonczy@ablonczy.hu
Tel.: +36 (70) 9431-146

Amennyiben elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Ablonczy Kft részére.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a panaszkezelés során jogai sérültek, vagy a panaszkezelésünk eredményével nem ért egyet, úgy igényének érvényesítése érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk:

A fogyasztó valamely fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében az alábbi intézményekhez fordulhat segítségért – az alábbi tájékoztatásban felhasználásra, átvételre kerültek a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztói portáján közzétett tartalmak a hatékonyabb fogyasztói igényérvényesítés érdekében:

fogyasztóvédelmi hatóság  fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén jár el

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

Cégünk székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

békéltető testület  egyéni ügye megoldásában segít. Ha a fogyasztónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja a vállalkozással rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Bírósági út. Fogyasztói panasz, kárigény, egyéb polgári jogi követelés érvényesítése esetén lehetőség van a fenti vitarendezési lehetőségek helyett vagy mellett az igényérvényesítés érdekében az általános hatáskörű bíróságokhoz fordulni. Az általános hatáskörű bíróságok listáját, elérhetőségüket a https://birosag.hu/birosag-kereso internetes oldalon érheti el.

Jogérvényesítési lehetőségek

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet,

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Vélemény, hozzászólás?

0

Your Cart